زیرساخت شبکه

کسب و کار شما به میزان قابل توجهی، وابسته به تبادل اطلاعات درون و برون سازمانی است. شریان اصلی این اطلاعات سوییچ‌ها، روترها، کابل‌ها و اتصالات شبکه‌ی شما می باشد. بنابراین این تبادل اطلاعاتی وقتی به خوبی صورت خواهد گرفت که ساختار و استخوان‌بندی شبکه‌ی شما به خوبی پیکربندی شده باشد. به عبارت دیگر کلید اطمینان از صحت عملکرد IT و در نتیجه کسب و کار شما برخورداری از یک زیر ساخت شبکه‌ی قدرتمند است.
ما در اورین ابتدا نیازهای شما را با یک تحلیل و ارزیابی دقیق مشخص کرده ، سپس با توجه به بودجه شما یک طرح سفارشی‌سازی شده آماده می‌کنیم. این طرح با یک رویکرد غیر وابسته به برندی خاص، و در عین حال نتیجه‌گرا دارای مشخصات زیر خواهد بود.

زیرساخت شبکه
  • کاهش هزینه های پشتیبانی شبکه
  • افزایش دسترس‌پذیری و بالا بردن آپ‌تایم
  • بهبود تجربه‌ی کاربری
  • آمادگی پذیرش فناوری‌های نو و در حال ظهور

اورین به شما کمک می کند تا در تحقق موارد زیر موفق شوید:

  • کابل‌کشی ساخت یافته
  • طراحی و اجرای شبکه‌های محلی ( LAN )
  • DHCP/ DNS
  • طراحی و اجرای شبکه‌های وایرلس محلی( WLAN)
  • مستند سازی زیرساخت شبکه
  • مدیریت اتصال به اینترنت و WAN

همین امروز با ما تماس بگیرید تا از چگونگی ایجاد زیرساخت شبکه‌ای در کلاس جهانی بیشتر بدانید.